Par visu ko

Apstiprināts lēmums par būvvaldes izveidi, saskaņošanas procesi tiks vienkāršoti.

Kuldīgas novada Domes sēdē apstiprināja lēmumu par būvvaldes izveidošanu. Jaunā kārtība iedzīvotājiem un uzņēmējiem mazinās administratīvo slogu – dažādi saskaņošanas procesi, kas saistīti ar būvniecību, kļūs vienkāršāki.

Līdz šim visi lēmumi, kas saistīti ar būvniecību, tika skaņoti būvniecības komisijā un nepieciešamības gadījumā tālāk sagatavoti komitejām un Domei. Turpmāk būvdarbus, kuriem nepieciešama būvatļauja un būvniecības ieceres, kuras skar vecpilsētas teritoriju (izņemot ēkas uzturēšanas darbus, logu un durvju nomaiņu u.c.) tiks izskatītas būvvaldes sēdēs. Toties būvniecības ieceres, kas netiks virzītas uz būvvaldes sēdi, piemēram, žoga būvniecība, ēku līdz 25m2 pilsētā un ciematos būvniecība, nojaukšana, vienstāva lauku saimniecību nedzīvojamās ēkas ārpus pilsētas un ciema teritorijām būvniecība līdz 60m2, vecpilsētas teritorijā esošo ēku uzturēšanas darbus, logu un durvju nomaiņu, kā arī citu būvniecības ieceru saskaņošanu veiks speciālisti. Līdz ar to nebūs jāgaida līdz nākamajai komisijas sēdei, lai izskatītu katru jautājumu.

Būvvaldes speciālisti turpinās kontrolēt un izvērtēt būvniecības dokumentāciju pašvaldības teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumiem, detālplānojumiem atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem. Dažādu jautājumu izskatīšanā Būvvalde var piesaistīt speciālistus – nekustamā īpašuma speciālistu, restauratoru, plānotāju, juristu, pašvaldības arhitektu u.c. Būvvalde turpinās kontrolēt būvniecības procesus, pārraudzīs un kontrolēs vides pārvaldību, līdzsvarotu attīstību un nodrošinās kultūrvēsturisko vērtību aizsardzību.

Būvvaldes izveide paredz izmaiņas arī Kuldīgas novada pašvaldības Nekustamo īpašumu nodaļā, jo vairāki jautājumi pāries nodaļas kompetencē. Nekustamo īpašumu nodaļa vērtēs un lems, piemēram, zemes ierīcības jautājumus, noteiks vai mainīs nekustamā īpašuma lietošanas mērķi, piešķirs ēkām nosaukumu vai numuru, pieņems lēmumus par adrešu un nosaukumu maiņu un precizēšanu. Šos jautājumus iedzīvotāji ies kārtot Nekustamo īpašumu nodaļā Pilsētas laukumā 2, Kuldīgā, 1. stāvā.

Kuldīgas novada pašvaldības Būvvalde darbu sāks no š.g. 1.  septembra.

 

Avots: kuldiga.lv
Foto:building.lv
Click to comment

Atstāt ziņu

Jaunākās ziņas

To Top