Par visu ko

Kuldīgā sniedz atbalstu ģimenēm, jaunajam mācību gadam!

Tuvojoties jaunajam skolas gadam, ģimenes Kuldīgas novadā var pretendēt uz finansiālu un materiālu atbalstu, kuru paredz Kuldīgas novada Domes saistošie noteikumi Nr. 2015/21 “Par sociālās palīdzības pabalstiem Kuldīgas novadā”. Pabalsts paredzēts obligātās izglītības, vidējās un vidējās profesionālās izglītības programmu audzēkņiem, un tos var saņemt trūcīgas vai maznodrošinātas ģimenes.

Pabalsta apmērs mācību līdzekļu iegādei ir 36 EUR vienam bērnam. Savukārt pabalsts skolēnu ēdināšanai tiek pārskaitīts pakalpojuma sniedzējam atbilstoši noslēgtajam līgumam. Tiesības saņemt pabalstu ir personām, kuras deklarējušas savu faktisko dzīvesvietu ir Kuldīgas novada administratīvajā teritorijā.

Ģimene atzīstama par trūcīgu, ja tās vidējie ienākumi katram ģimenes loceklim mēnesī pēdējo triju mēnešu laikā nepārsniedz 128,06 EUR. Savukārt ģimene, kurā ir nepilngadīgi bērni, par maznodrošinātu uzskatāma, ja tās vidējie ienākumi katram ģimenes loceklim mēnesī pēdējo triju mēnešu laikā nepārsniedz 255 EUR, kā arī tā atbilst citiem valstī noteiktajiem kritērijiem.

Lai nokārtotu trūcīgas vai maznodrošinātas ģimenes statusu un saņemtu sociālo palīdzību, ir jāvēršas Kuldīgas novada p/a “Sociālais dienests” vai pie sava pagasta sociālā darbinieka pagasta pārvaldē.

Informāciju par sociālo palīdzību var saņemt Kuldīgas novada p/a “Sociālais dienests”, kurš šobrīd atrodas pagaidu telpās Leona Paegles ielā 12, Kuldīgā. Iedzīvotāju pieņemšana tiek organizēta pirmdienās 9.00 – 12.00; 13.00 – 18.00; ceturtdienās 9.00 – 12.00; 13.00 – 17.00 (tālrunis: 63350107, e-pasts: SOC.DIENESTS@KULDIGA.LVHTTP://SOCIALAIS.KULDIGA.LV/).  Klientu pieņemšana sociālās palīdzības nodaļā tiek organizēta klientu pieņemšanas laikos pēc iepriekšēja pieraksta. Pagastos dzīvojošie iedzīvotāji informāciju var iegūt savas dzīves vietas pagasta pārvaldē.

Palīdzība ģimenēm no Eiropas atbalsta fonda.

Eiropas atbalsta fonda vistrūcīgākajām personām darbības ietvaros no šī gada janvāra ir ieviestas izmaiņas mācību piederumu komplektu izdalē, nodrošinot atbalsta komplektu saturu atbilstoši faktiskajām vajadzībām izglītības procesā atkarībā no izglītojamo vecuma grupas:

  • sākumskolas bērniem (mugursoma un mācību piederumi: burtnīcas, klades, zīmēšanas un rakstīšanas piederumi, penālis, lineāli, šķēres, līme, krāsainais papīrs u.c.);
  • pamatskolas bērniem (mācību piederumi: burtnīcas, klades, zīmēšanas un rakstīšanas piederumi, penālis, lineāli, šķēres, līme, krāsainais papīrs, rasetne u.c.).

Saskaņā ar Latvijas Republikas MK noteikumiem materiālo atbalstu ģimene vai persona mācību piederumu saņemšanai var iegūt gadījumā:

  • ja tā ir atzīta par trūcīgu un sociālais dienests izdevis attiecīgu izziņu, kas to apliecina;
  • ģimene vai persona, kurai sociālais dienests izsniedzis rakstisku izziņu, kas apliecina, ka ģimene vai persona ir nonākusi ārkārtas vai krīzes situācijā.

Saskaņā ar MK noteikumos paredzēto, atbalsta komplektus nevar saņemt maznodrošinātas personas.

 

Avots: kuldiga.lv
Foto: lvportals.lv
Click to comment

Atstāt ziņu

Jaunākās ziņas

To Top