Dzīvesstils

Jaunieši Kuldīgas novadā! Piedalieties diskusijās par vēlmēm un vajadzībām savā pagastā.

Šodien 02/08/2017Kuldīgas novada Bērnu un jauniešu centrs tikās ar Īvandes un Padures pagasta jauniešiem un jauniešu darbā iesaistītajām personām, kur diskutējā par jauniešu vēlmēm un vajadzībām savā pagastā.

“Aiziet!” Projekta mērķis ir attīstīt darba ar jaunatni kapacitāti visā Kuldīgas novadā. Nākamās tikšanās ar Kuldīgas novada jauniešiem paredzētas:

3. augustā plkst. 10.00 Kurmāles pagastmājā
3. augusts plkst. 14.00 Turlavas Kultūras namā
4. augustā plkst. 10.00 Snēpeles Kultūras nams
7. augusts plkst. 10.00 Gudenieku pagastmājā
7. augusts plkst. 14.00 Ēdoles pagastmājā
9. augustā plkst. 10.00 Pelču pagastmājā
10.augustā plkst. 10.00 Kabiles Kultūras namā
10. augustā plkst. 14.00 Ventasciema “Bukaišos”
11.augusts plkst. 10.00 Renda
14.augustā plkst. 10.00 Sermītē
14.augustā plkst. 14.00 Valtaiķos
15.augusts plkst. 14.00 Vārmes jauniešu centrs “Čiekurs”

Projekts “Aiziet!” (līguma Nr.2-25/18) tiek īstenots Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas valsts programmas 2017. gadam 1.2. apakšsadaļas “Atbalsts jaunatnes politikas īstenošanai vietējā līmenī saskaņā ar vietējā līmeņa patstāvīgajiem jaunatnes politikas plānošanas dokumentiem” valsts budžeta finansējuma ietvaros.Projekta laikā paredzēts:

  • Pagastu pārvalžu un jaunatnes darbā iesaistīto personu neformāla diskusija par esošo un vēlamo jaunatnes sistēmu novadā.
  • Individuāli tiks apmeklēti visi novada pagasti, lai tiktos ar vietējiem jauniešiem un noskaidrotu viņu vēlmes un vajadzības savā pagastā.
  • Jauniešu un politikas veidotāju forums par jauniešu līdzdalības modeļa izstrādi Kuldīgas novadā.
  • Apmācības pagastu jaunatnes koordinatoriem.

Projekta rezultātā Kuldīgas novada jaunieši vecumā no 13-25 gadiem būs piedalījušies forumā, kurā tiks izstrādātas jauniešu, jaunatnes lietu speciālistu un pagastu pārvaldes kopīgas rekomendācijas par jaunatnes darba sistēmas pilnveidi pašvaldībā.

Avots: Kuldīgas novada Bērnu un jauniešu centrs
Foto:Kuldīgas novada Bērnu un jauniešu centrs
Click to comment

Atstāt ziņu

Jaunākās ziņas

To Top