Par visu ko

Lauku ceļu būvdarbus veiks: SIA “A-LAND”, SIA “VIA” un SIA “Saldus ceļinieks”

Šodien, 27. jūlijā, Kuldīgas novada Domes priekšsēdētāja Inga Bērziņa un SIA “A-LAND” valdes priekšsēdētājs Andris Šervinskis parakstīja līgumu par novada lauku ceļu būvdarbu veikšanu vairākos posmos.

SIA “A-LAND” veiks ceļa posmu “Krasti – Jātnieki” Gudenieku pagastā 2,26 km garumā, “Kazdanga – Sermīte” (1,14 km) Laidu pagastā un “Ķonini – Austrumi” (3,06 km) Turlavas pagastā. Pārbūves izmaksas sastāda 599 563,54 EUR, neskaitot PVN.

Tāpat būvniekam uzdots pārbūvēt ceļa posmu “Turlava – Snēpele” Snēpeles pagastā 2,78 km garumā, posma “Pelči – Snēpele” (2,8 km) Pelču pagastā un posma “Lējēji – Lejasāzeri – Lieknes” (2,18 km) Snēpeles pagastā pārbūvi. Kopējā līguma summa sastāda 787 487,78 EUR, neskaitot PVN.

Vēl projekta ietvaros pārbūvēs Kurmāles pagasta lauku ceļa posmu “Muižarāji – Birztalas” 3,84 km garumā, Stangoņu ceļu 1,01 km garumā, Dzirnavu ceļu (0,37 km) un Padures pagasta ceļa posmu “Atmiņas – Vecā skola – Ūšas” (2,01 km). Darbus veiks SIA “VIA”, kopējās darbu izmaksas – 746 760, 60 EUR, neskaitot PVN. SIA “Saldus ceļinieks” uzticēts veikt būvdarbus šādos novada lauku ceļu posmos – “Kuldīgas vecais ceļš” Rendas pagastā (3,6 km), “Ventas ciemats – Misiņkalni” (3,09 km) Rumbas pagastā, Darbnīcu ceļš (0,36 km) Rumbas pagastā un posms “Brīvnieki – Akmentiņi – Veiķenieki” (3,07 km) Vārmes pagastā. Kopējās šo posmu darbu izmaksas ir 1 057 217,78 EUR, neskaitot PVN.

Būvnieki sakārtos ceļa segumu, attīrīs no krūmiem un kokiem, kur tas nepieciešams, izveidos jaunas caurtekas, atsevišķos ceļa posmos izbūvēs salizturīgu kārtu, kā arī noņems grunts uzaugumus un izbūvēs ceļa malas joslas, raks un iztīrīs grāvjus, kā arī citus darbus.

Darbu izpildes laikā minētajos posmos tiks nodrošināta satiksmes organizācija. Visus ceļu būvdarbus plānots pabeigt sešu mēnešu laikā, ņemot vērā meteoroloģiskos apstākļus.

“Esam gandarīti, ka beidzot varēsim sākt īstenot lauku grants ceļu sakārtošanas programmu pagastos. Ieguldīsim vairāk nekā 3 miljonus EUR Eiropas naudas. Katrā pagastā atjaunos pa vienam vai vairākiem dažāda garuma ceļa posmiem. Plānots, ka darbi sāksies augustā un lielākais apjoms tiks paveikts jau šajā gadā. Ir nopietns pamats tam, ka nākamajā pavasarī visi darbi tiks pabeigti,” sacīja Kuldīgas novada Domes priekšsēdētājas vietnieks Viktors Gotfridsons.

I. Bērziņa izsaka lielu pateicību Lauku atbalsta dienestam un vadītājai Annai Vītolai-Helvigai par operatīvi izskatīto Kuldīgas novada lauku ceļu projektu. “To izdevies izdarīt tikai divu nedēļu laikā, ierasto četru mēnešu vietā.Tādējādi mums izdosies lauku ceļus sakārtot ātrāk, nekā tas būtu noticis bez LAD atbalsta,” sacīja Bērziņa.

Kuldīgas novada pašvaldība 14 grants ceļu pārbūves būvdarbus veic Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) un Lauku attīstības programmas (LAP) pasākuma “Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos” ietvaros. Kopējās projekta izmaksas ir vairāk nekā 4 miljoni EUR (ieskaitot PVN). No šīs summas LAD atbalsts ir 3,12 miljoni EUR, savukārt Kuldīgas novada pašvaldības – gandrīz viens miljons EUR.

 

Ceļa nosaukums Pagasts posma garums, km
Krasti – Jātnieki Gudenieku 2,26
Sermīte – Kazdanga Laidu 1,14
Atmiņas – Vecā skola – Ūšas Padures 2,01
Ventas ciems – Misiņkalni Rumbas 3,09
Darbnīcu ceļš Rumbas 0,36
Turlava – Snēpele Snēpeles 2,78
Ķoniņi – Austrumi Turlavas 3,06
Brīvnieki – Akmentiņi – Veiķenieki Vārmes 3,07
Vecais Kuldīgas ceļš Rendas 3,6
Pelči – Snēpele Pelču 2,8
Muižarāji – Birztalas Kurmāles 3,84
Stangoņu ceļš Kurmāles 1,01
Lējēji – Lejasāzeri – Lieknes Snēpeles 2,18
Dzirnavu ceļš Kurmāles 0,37
31,57
Avots: kuldiga.lv
Foto: kuldiga.lv
Click to comment

Atstāt ziņu

Jaunākās ziņas

To Top