Par visu ko

Kuldīdzniek, iesaisties publiskā apspriešanā par koku ciršanu!

Izsludināta publiskā apspriešana par koku ciršanu saskaņā ar SIA “3d birojs” izstrādāto būvprojektu katlu māja “Siltums” īpašumā “Siltums”, Priedaine, Kurmāles pagastā, Kuldīgas novadā.

Kuldīgas novada Domes Apstādījumu uzraudzīšanas komisija, pamatojoties uz Ministru kabineta 02.05.2012. noteikumu Nr.309 Noteikumi par koku ciršanu ārpus meža” 17.punktu, Kuldīgas novada pašvaldības saistošajiem noteikumiem 2012/30 „Par koku ciršanu ārpus meža Kuldīgas novadā” 6. punktu un Kuldīgas novada Domes Apstādījuma uzraudzīšanas komisijas 04.07.2017. lēmumu (prot.nr.10 p.10.), izsludina publisko apspriešanu no 25.jūlija līdz 8.augustam par koka ciršanas ieceri:

  • trīs koku – blīgznas (pūpolvītols) 2 gab. (diametrs cm) 45×45, 50 un āra bērza 1 gab. 40 pašvaldības piekritīgajā zemesgabalā ar kadastra apzīmējumu 62600010593.

Ar Apstādījumu uzraudzīšanas komisijas lēmumu un lietas materiāliem var iepazīties un publiskās apspriedes anketas iespējams saņemt un aizpildīt Kuldīgas novada Domē Apmeklētāju pieņemšanas centrā Baznīcas ielā 1, Kuldīgā, LV-3301 un Kurmāles pagasta pārvaldē “Bangas-2” un bibliotēkā „Kalves-25”, Priedaine, Kurmāles pagasts, Kuldīgas novads, LV-3301, kā arī aizpildīt elektroniski šeit, līdz 2017.gada 8.augustam plkst.17.00.

Pēc publiskās apspriešanas rezultāti tiks apkopoti un nodoti izvērtēšanai Apstādījumu uzraudzīšanas komisijai.

Papildus informāciju par koku ciršanas ieceri var saņemt Attīstības pārvaldes Būvniecības nodaļā pie vides speciālistes Daces Jansones, tālrunis: 63321903; e-pasts: DACE.JANSONE@KULDIGA.LV.

 

Avots:kuldiga.lv
Foto: Dace Jansone

 

Click to comment

Atstāt ziņu

Jaunākās ziņas

To Top