daba

ARĪ ŠOGAD NORISINĀSIES KONKURSS “SKAISTĀKAIS KULDĪGAS DĀRZS UN SAKOPTĀKĀ TERITORIJA 2017”

 

Foto: Kristīne Duļbinska

Lai veicinātu pilsētvides sakoptību un kārtību Kuldīgas pilsētā, kā arī noskaidrotu skaistākos dārzus un to īpašniekus (apsaimniekotājus), arī šogad laika posmā no 1. jūnija līdz 31. augustam norisināsies konkurss “Skaistākais Kuldīgas dārzs un sakoptākā teritorija 2017”.

Konkursa mērķis ir sekmēt pilsētvides sakopšanu, veicināt kārtību individuālo un pašvaldības māju, iestāžu, sabiedrību, organizāciju, uzņēmumu, tirdzniecības un pakalpojumu objektu teritorijās, kā arī radīt interesi Kuldīgas pilsētas iedzīvotājos un motivēt piedalīties pilsētas sakopšanā.

Konkursā var piedalīties Kuldīgas pilsētā atrodošies īpašumi un to īpašnieki, kas izveidojuši skaistus dārzus un uztur labā kārtībā sava īpašuma teritoriju. Konkursa nolikums atrodams Kuldīgas novada mājaslapā WWW.KULDIGA.LV.

Pieteikumus iespējams iesniegt no 1. jūnija līdz 1. jūlijam. Pieteikumus konkursam var iesniegt fiziskas un juridiskas personas, aizpildot anketu, kurā tiek norādīta vērtējamā objekta adrese, īpašnieks, kontakttālrunis, kā arī pieteicēja vārds, uzvārds/nosaukums, kontakttālrunis.

Pieteikumu iespējams iesniegt:

  • Aizpildot aptaujas anketu ŠEIT,
  • Kuldīgas novada pašvaldības Apmeklētāju pieņemšanas un informēšanas centrā, Baznīcas ielā 1, Kuldīgā,
  • nosūtot pa e-pastu KRISTINE.DULBINSKA@KULDIGA.LV.

Vienam pieteikuma anketas aizpildītājam izlozes kārtībā tiks piešķirta pārsteiguma balva.

Konkursā pieteiktās teritorijas apsekos īpaši izveidota konkursa komisija, kuru vadīs Kuldīgas novada pašvaldības vides speciāliste Dace Jansone. Konkursā vērtēs galvenokārt izveidotāja izdomu, nevis finansiālo ieguldījumu dārzu veidošanā un teritoriju kopšanā un uzturēšanā. Komisija novērtēs tīrību un kārtību īpašumā un tam pieguļošajā teritorijā, iebraucamo ceļu jeb priekšdārzu, teritorijas zonējumu, telpisko plānojumu, tā atbilstību funkcijai, augu stādījumus, to kompozīciju, ekoloģisko saderību, augu veselīgumu, ceļu, arhitektūras mazo formu kvalitāti, sakoptību, žogu izskati, pārsteigumu jeb dārza savdabīgumu, īpašas pozitīvas pazīmes vai atšķirības. Augstāko vērtējumu iegūs tas īpašums, kurā būs izpildīti visi konkursa rādītāji.

Konkursam pieteiktās teritorijas izvērtēs līdz 31. augustam. Uzvarētājus apbalvos 7. oktobrī Hercoga Jēkaba gadatirgus laikā. Konkursa rezultātus publicēs Kuldīgas novada Domes informatīvajā izdevumā “Kuldīgas novada vēstis” un Kuldīgas novada pašvaldības mājaslapā WWW.KULDIGA.LV.

Nominācijās “Skaistākais Kuldīgas dārzs”, “Sakoptākais daudzdzīvokļu māju pagalms” un “Sakoptākais uzņēmums Kuldīgas pilsētā” uzvarētāji saņems naudas balvas un atzinības rakstus:

  • 1. vieta – 150 EUR un atzinības zīme “Skaistākais Kuldīgas dārzs un sakoptākā teritorija 2016”;
  • 2. vieta – 100 EUR;
  • 3. vieta – 75 EUR.

Nominācijā “Skaistākais gaisa dārzs” uzvarētājiem piešķirs naudas balvas un atzinības rakstus:

  • 1. vieta – 75 EUR;
  • 2. vieta – 50 EUR;
  • 3. vieta – 30 EUR.

Konkursa komisijai ir tiesības katrā nominācijas grupā piešķirt vairākas 1., 2., 3. vietas.

 

 

Avots: kuldiga.lv 
Click to comment

Atstāt ziņu

Jaunākās ziņas

To Top