daba

„Sakoptākā Kuldīgas novada lauku sēta 2017”

Lai veicinātu lauku vides sakoptību un kārtību Kuldīgas novadā, kā arī lai noskaidrotu un godinātu sakoptākos lauku individuālo māju, zemnieku saimniecību un ražošanas uzņēmumu, iestāžu, veikalu un individuālo uzņēmumu, un daudzdzīvokļu māju sētu un pagalmu īpašniekus (apsaimniekotājus), arī šogad norisināsies konkurss „Sakoptākā Kuldīgas novada lauku sēta 2017”.

Konkurss norisināsies laika posmā no 1. jūnija līdz 31. augustam. Konkursa mērķis ir ieinteresēt un iesaistīt Kuldīgas novada pagastu iedzīvotājus savas sētas labiekārtošanā, sakopšanā, pilnveidošanā, tā veicinot Kuldīgas novada pagastu attīstību un sakoptību.

Konkursā aicināti pieteikties Kuldīgas novada pagastos atrodošos īpašumu saimnieki, kuri izveidojuši skaistus dārzus un uztur labā kārtībā sava īpašuma teritoriju. Iespējams gan pašiem pieteikt savu saimniecību konkursam, gan arī pieteikt citus skaistu sētu īpašniekus, piemēram, kaimiņus. Konkursa nolikums ir publicēts Kuldīgas novada mājas lapā.

Pieteikumi iesniedzami līdz 1. jūlijam. Pieteikumu iespējams iesniegt:
• Tiešsaistē aizpildot pieteikuma anketu www.kuldiga.lv vai šeit:https://goo.gl/forms/gTEi69ITLpyIeS1i2
• Kuldīgas novada pašvaldības Apmeklētāju pieņemšanas un informēšanas centrā, Baznīcas ielā 1, Kuldīgā,
• Kuldīgas novada pagastu pārvaldēs,
• nosūtot pa e-pastu evita.petersone@kuldiga.lv .

Konkursa 1. kārtu organizē Kuldīgas novada pagastu pārvaldes, ar pārvaldes vadītāja rīkojumu izveidojot žūrijas komisiju 3 locekļu sastāvā. Konkursa 2. kārtu organizē Kuldīgas novada pašvaldība. Konkursa 1. kārtā tiek vērtētas sakoptākās pagastu sētas. Konkursa 2.kārtā tiek vērtēti 1.kārtas 1.vietu ieguvēji.

Teritorijas vērtēs 3 nominācijās, nosakot sakoptāko Kuldīgas novada lauku sētu, sakoptāko Kuldīgas novada zemnieku saimniecību, ražošanas vai individuālo uzņēmumu, kā arī sakoptāko Kuldīgas novada daudzdzīvokļu māju.

Konkursā vērtēs kopiespaidu (ēku, pagalma, iebraucamā ceļa, dārza izvietojumu, to iekļaušanos apkārtējā vidē), dzīvojamo un saimniecības ēku stāvokli (krāsojumu, māju nosaukumu uzrakstus, pasta kastītes, karoga mastu u.c.), apzaļumošanu (zāliena laukumus, ziedu izvietojumu, celiņus, žogus), noteikumu ievērošanu (sanitāro stāvokli, mājdzīvnieku turēšanu, ugunsdrošību), piemājas zemes, apkārtējās teritorijas racionālu izmantošanu, zemei pieguļošo grāvju un ceļmalu tīrību, kā arī iesaistīšanos ES projektos un tiešajos maksājumos.
Augstāko vērtējumu iegūs tā sēta, kurā būs izpildīti visi konkursa rādītāji.

Konkursa rezultātus paziņos un uzvarētājus sveiks 7. oktobrī Hercoga Jēkaba gadatirgus laikā. Konkursa uzvarētājus – 1. vietu ieguvējus visās 3 nominācijās – apbalvos ar Kuldīgas novada Domes Atzinības zīmi un naudas balvu EUR 150 apmērā. Žūrija pēc saviem ieskatiem var noteikt 2. un 3.vietas ieguvējus/konkursa laureātus, piešķirot naudas balvu EUR 100 apmērā – 2.vietas ieguvējiem un EUR 75 – 3.vietas ieguvējiem.

Click to comment

Atstāt ziņu

Jaunākās ziņas

To Top