Dzīvesstils

E. Vīgnera Kuldīgas mūzikas skolā atvērto durvju dienas!

E. Vīgnera Kuldīgas mūzikas skola pēc lielajiem rekonstrukcijas un pārbūves darbiem interesentus aicina uz Atvērto durvju dienām 29.–30. maijā plkst. 17.00–19.00.

  1. maijā 18.00 ikvienam būs iespēja noklausīties Ventspils mūzikas vidusskolas pedagoga Gata Poriņa vokālās klases audzēkņu koncertu. Koncertā uzstāsies arī E. Vīgnera Kuldīgas mūzikas skolas Marutas Rozītes kora klases absolvente Elīna Gulbe. 30. maijā 16.00 izskanēs E. Vīgnera Kuldīgas mūzikas skolas audzēkņu mācību gada noslēguma koncerts. Savukārt 31. maijā 18.00 – E. Vīgnera Kuldīgas mūzikas skolas audzēkņu koncerts pirmsskolas izglītības iestāžu audzēkņiem un vecākiem.

Pārbūvējot mūzikas skolas ēku, izveidota pievilcīga vide mūzikas apguvei un uzlabota skolas infrastruktūra un materiāli tehniskā bāze. Lai skolai vairs nebūtu jādarbojas divās ēkās, kā tas bija līdz šim, esošajai ēkai pagalma pusē izbūvēta jauna piebūve. Skolas audzēkņi un pedagogi pēc pārbūves strādās mūsdienīgās un labi aprīkotās klašu telpās.

Liels ieguvums būs speciāli kora nodarbībām izveidotā mācību klase, jo mūzikas skolā ir stipras kora dziedāšanas tradīcijas. Kora klase piemērota arī mazāku koncertu rīkošanai (66 sēdvietas). Tāpat izveidota atsevišķa skolotāju istaba, kas piemērota gan pedagoģiskās padomes sēdēm, gan atpūtai, gan ikdienas darba jautājumu risināšanai. Labiekārtojot ap ēku esošo skolas teritoriju, tapis laukums publisku pasākumu, piemēram, brīvdabas koncertu, muzikālu iestudējumu, norisei.

E. Vīgnera Kuldīgas mūzikas skola ir Kuldīgas novada pašvaldības profesionālās ievirzes izglītības iestāde, kurā īsteno 5 izglītības programmas: taustiņinstrumentu spēle (klavierspēle, akordeona spēle), stīgu instrumentu spēle (vijoļspēle, čella spēle), pūšaminstrumentu spēle (flautas spēle, saksofona spēle, klarnetes spēle, trompetes spēle, mežraga spēle, eifonija spēle), sitaminstrumentu spēle un vokālā mūzika – kora klase.

Click to comment

Atstāt ziņu

Jaunākās ziņas

To Top