Dzīvesstils

Kuldīgā svinīgi atklās pārbūvēto E. Vīgnera Kuldīgas mūzikas skolas ēku!

Rītdien, 24. maijā, plkst. 14:00 Kuldīgā svinīgi atklās pārbūvēto E. Vīgnera Kuldīgas mūzikas skolas ēku.

Mūzikas skolas pārbūves būvprojekta autors ir arhitekts Ēriks Cērpiņš. Objektu būvēja AS RERE GRUPA uzņēmums SIA RERE MEISTARI, bet būvuzraudzību objektā veica SIA „Būves un būvsistēmas”. Mūzikas skolas pārbūve izmaksāja ir 1,36 miljonus EUR, ieskaitot PVN, darbus finansēja Kuldīgas novada pašvaldība. Būvdarbi noslēdzās šī gada 27. februārī, pēc tam norisinājās telpu interjera iekārtošana.

Trīsstāvu mūra ēka Smilšu ielā 6, kur atrodas mūzikas skola, ir valsts nozīmes pilsētbūvniecības pieminekļa “Kuldīgas pilsētas vēsturiskais centrs” un valsts nozīmes arheoloģijas pieminekļa “Kuldīgas senpilsēta” daļa. Ēka celta 1914. gadā kā Pilsētas ebreju pamatskola, tādējādi kopā ar 1875. gadā celto Kuldīgas lielo sinagogu un tās kompleksam piederošajām celtnēm veidojot vienotu pilsētas ebreju kopienas sabiedrisko centru.

Mūzikas skola šajā ēkā darbojas kopš 1945. gada.
Pārbūvējot mūzikas skolas ēku, sakārtotas ēkas inženierkomunikācijas un optimizēts telpu funkcionālais plānojums, tādējādi izveidojot pievilcīgu vidi mūzikas apguvei un uzlabojot skolas infrastruktūru un materiāli tehnisko bāzi. Lai skolai vairs nebūtu jādarbojas divās ēkās, kā līdz šim, esošajai ēkai pagalma pusē uzbūvēta jauna, ar vēsturisko apbūvi saskaņota piebūve. Skolas audzēkņi un pedagogi pēc pārbūves strādās mūsdienīgās un labi aprīkotās klašu telpās, kas piemērotas dažādu mūzikas instrumentu apguvei, radošo spēju attīstīšanai un zināšanu papildināšanai mūzikas vēsturē un teorijā.

Liels ieguvums ir speciāli kora nodarbībām izveidotā mācību klase, jo mūzikas skolā ir stipras kora dziedāšanas tradīcijas. Kora klase ir piemērota arī mazāku koncertu rīkošanai (60 sēdvietas). Tāpat uzlaboti skolotāju darba vides apstākļi, jo ierīkota atsevišķa skolotāju istaba, piemērota gan pedagoģiskās padomes sēdēm, gan atpūtai, gan ikdienas darba jautājumu risināšanai. Labiekārtojot ap ēku esošo skolas teritoriju, izveidots laukums publisku pasākumu, piemēram, brīvdabas koncertu, muzikālu iestudējumu, norisei.

E.Vīgnera Kuldīgas mūzikas skola ir Kuldīgas novada pašvaldības profesionālās ievirzes izglītības iestāde, kurā īsteno 5 izglītības programmas: taustiņinstrumentu spēle (klavierspēle, akordeona spēle), stīgu instrumentu spēle (vijoļspēle, čella spēle), pūšaminstrumentu spēle (flautas spēle, saksofona spēle, klarnetes spēle, trompetes spēle, mežraga spēle, eifonija spēle), sitaminstrumentu spēle un vokālā mūzika – kora klase. Skolu vada Maruta Rozīte.

[supsystic-gallery id=14 position=center]

Click to comment

Atstāt ziņu

Jaunākās ziņas

To Top